30 yılın birikimi
ANAHTAR TESLİMİ PROJELER
ÖRNEK FABRİKA YERLEŞİMİ

TEKNİK HİZMETLER

Kapasite Hesapları
 • Makine talep hesaplamaları
 • Makine ve hat özellikleri belirleme
 • Yardımcı ve ikincil ekipman özelliklerini belirleme
 • Proses teknolojisi
 • Kalite standartları
Malzeme Akışı ve Üretim Planlaması
 • Makine hareketi
 • Depo teknolojisi
 • Personel ihtiyacı
Fabrika Yerleşim Planı
 • Taban alanı ihtiyacı
 • Binaların planlaması altyapı ve haberleşme donanımları
Makine ve ekipman temini
 • Genel müteahhit veya konsorsiyum lideri
 • Proje Yönetimi
 • Lojistik
Hizmetler
 • Montaj ve kurulum
 • Devreye alma
 • Kabul testleri
 • Müşteri eğitimi